سبد خرید  

محصولی انتخاب نشده

مجموع 0.00

سبد خرید

راهنمای نگهداری مقاله ای در این دسته بندی موجود نیست

بامبو از چهار قسمت سطح داخلی (دارای پوشش نرم)، دیافراگم (متصل کننده بخش های ساقه به یکدیگر) میانه و پوشش رویه که بسیار سخت ودیرشکن است تشکیل شده و دیافراگم کاملا فشرده بوده و آب در آن نفوذنمی کند. البته بامبوهایی که در گل فروشی ها برای مصارف زینتی به فروش می رسند از انواع داخلی آن نیستند بلکه نوع خاصی از بامبوهستند که به «لاکی بامبو» شهرت دارند.