سبد خرید  

محصولی انتخاب نشده

مجموع 0.00

سبد خرید

راهنمای نگهداری مقاله ای در این دسته بندی موجود نیست

بدلیل این که خاستگاه این گیاهان از کشورهای آسیای جنوب شرقی می‌باشد، مانند: چین، تایلند و.... آب و هوای مناسب برای گیاه بونسای، گرم و مرطوب می‌باشد. نور مستقیم خورشید باعث سوختن درختچه بونسای می‌شود. نور غیر مستقیم یا نور پشت پرده با حداقل یک متر فاصله برای بونسای مناسب می‌باشد. البته برخی گونه‌ها هم وجود دارند که برای فضای بیرون هستند که منظور ما گونه‌های اپارتمانی می‌باشد. خاک بونسای معمولا" کوکوپیت می‌باشد.