سبد خرید  

محصولی انتخاب نشده

مجموع 0.00

سبد خرید

سوال دوم

آب بامبو بوی بد داده و کدر می شود

قارچ ها و باکتری ها به راحتی در محیط مرطوب مانند ظرف بامبو فعالیت کرده و گسترش پیدا می کنند . شما باید ظروف خود را بوسیله مایعات شستوشو و ضد عفونی کننده هایی مانند وایتکس خوب شستشو داده و در مقابل آفتاب خشک کنید تا از عوامل بیماری زا پاک شود . همچنین تنه بامبو ها را نیز با آب معمولی شستشو دهید و سبزه ها و لجن ها را از ریشه ها و ساقه ها جدا کنیداطلاعات بیشتر

آب بامبو بوی بد داده و کدر می شود

قارچ ها و باکتری ها به راحتی در محیط مرطوب مانند ظرف بامبو فعالیت کرده و گسترش پیدا می کنند . شما باید ظروف خود را بوسیله مایعات شستوشو و ضد عفونی کننده هایی مانند وایتکس خوب شستشو داده و در مقابل آفتاب خشک کنید تا از عوامل بیماری زا پاک شود . همچنین تنه بامبو ها را نیز با آب معمولی شستشو دهید و سبزه ها و لجن ها را از ریشه ها و ساقه ها جدا کنیدنظری برای این محصول ثبت نشده است.