سبد خرید  

محصولی انتخاب نشده

مجموع 0.00

سبد خرید

سوال اول

تنه بامبو زرد و پلاسیده شده و گندیدگی آن گسترش یافته است مشکل چیست

این بیماری رایج با منشا ء قارچی و باکتریایی است و هر چه زودتر باید قسمت آلوده شده را برش داده و حذف کنید  چرا که عوامل بیماری زا به گیاه حمله کرده و آوند های آن را از بین برده و گیاه نمی تواند به برگها و بالا تنه آب کافی برساند . لذا پس از مدتی بافت ها آب خود را از دست داده  و می میرند . این بیماری به سایر شاخه ها نیز می تواند گسترش پیدا کنداطلاعات بیشتر

تنه بامبو زرد و پلاسیده شده و گندیدگی آن گسترش یافته است مشکل چیست ؟

این بیماری رایج با منشا ء قارچی و باکتریایی است و هر چه زودتر باید قسمت آلوده شده را برش داده و حذف کنید  چرا که عوامل بیماری زا به گیاه حمله کرده و آوند های آن را از بین برده و گیاه نمی تواند به برگها و بالا تنه آب کافی برساند . لذا پس از مدتی بافت ها آب خود را از دست داده  و می میرند . این بیماری به سایر شاخه ها نیز می تواند گسترش پیدا کندنظری برای این محصول ثبت نشده است.