سبد خرید  

محصولی انتخاب نشده

مجموع 0.00

سبد خرید

سوال پنجم

پشت و روی برگ ها چیزهایی شبیه تار عنکبوت یا موجودات بسیار ریز مشاهده می شود علت چیست

این موجودات بسیار ریز ممکن است کنه باشند که از شیره و برگ گیاهان تغذیه می کنند و برای محافظت از خودشان تارهایی مانند تار عنکبوت تولید می کنند .از علائم دیگر حضور کنه ها زرد شدن سلول های برگ به صورت نقطه نقطه است که در اثر تخلیه محتوای سلول توسط کنه ها اتفاق می افتد . در صورت مواجهه شدن با کنه ها باید گیاه خود را با سموم کنه کش سم پاشی کرد .

اطلاعات بیشتر

پشت و روی برگ ها چیزهایی شبیه تار عنکبوت یا موجودات بسیار ریز مشاهده می شود علت چیست

این موجودات بسیار ریز ممکن است کنه باشند که از شیره و برگ گیاهان تغذیه می کنند و برای محافظت از خودشان تارهایی مانند تار عنکبوت تولید می کنند .از علائم دیگر حضور کنه ها زرد شدن سلول های برگ به صورت نقطه نقطه است که در اثر تخلیه محتوای سلول توسط کنه ها اتفاق می افتد . در صورت مواجهه شدن با کنه ها باید گیاه خود را با سموم کنه کش سم پاشی کرد .

نظری برای این محصول ثبت نشده است.